Dnia 24 kwietnia 2012 r. w siedzibie kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy w Katowicach odbędzie się seminarium „BEZPIECZNA FIRMA – zabezpieczenia informatyczne i rozwiązania prawne”, skierowane do kadry zarządzającej i szefów działów informatycznych firm działających na południu Polski.

Razem ze specjalistą z firmy MEDIARECOVERY omówimy zagadnienia dotyczące aktualnych zagrożeń związanych z IT w ramach przedsiębiorstwa. Poruszymy kwestie związane z zabezpieczeniem informatycznym oraz prawnym na wypadek kradzieży, bądź wycieku informacji istotnych dla firmy. Wskażemy, jak przygotować się na ewentualne incydenty i jak na nie reagować. Zmierzymy się również z tematem monitoringu pracowników.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na adres: kontakt@kancelaria-szip.pl z podaniem imienia i nazwiska, firmy oraz stanowiska.

Więcej informacji