W styczniu 2012 r. ruszył ostatni etap kampanii promującej opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kampanię prowadził Związek Pracodawców Mediów Publicznych, TVP oraz Polskie Radio. Część przedsiębiorców odtwarzających publicznie muzykę, na skutek reklamy „Polska numerem 1 w Europie” ruszyła uregulować swoje zobowiązania. Niestety, uiszczenie opłaty radiowo-telewizyjnej, nie powoduje, iż przedsiębiorca ma prawo do odtwarzania muzyki w miejscu publicznym, a więc np. w zakładzie fryzjerskim, czy w kawiarni.

A więc komu i ile?

Po pierwsze przedsiębiorca aby móc odtwarzać muzykę (włączyć stację radiową, odtworzyć płytę CD) w miejscu publicznym, musi opłacić abonament radiowo-telewizyjny, ale to nie wszystko. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.) musi również uregulować tantiemy na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) tj.  ZAiKS, STOART, ZPAV, SAWP. Organizacje te zarządzają prawami autorskimi zrzeszonych w nich artystów, twórców czy producentów. Niestety, w chwili obecnej uprawnionych do reprezentacji majątkowych praw autorskich artystów/twórców/producentów jest czternaście organizacji (pełna lista na stronach Ministerstwa Kultury) i główny problem polega na tym, że to właśnie przedsiębiorca wykorzystujący publicznie muzykę musi określić, z jaką organizacją i na jakich polach eksploatacji podpisze umowę licencyjną. Wymaga to dogłębnej analizy zakresów reprezentacji OZZ-ów, z którymi to uregulowaniami przedsiębiorcy mogą mieć kłopoty interpretacyjne.

Koszty umów licencyjnych zawieranych z OZZ-ami są różne. W celu ich weryfikacji konieczne jest zapoznanie się z tabelami i polami eksploatacji, które znajdują się na stronach internetowych stowarzyszeń.


Czy można nie płacić tantiem?

W przypadku odtwarzania muzyki pochodzącej od artystów czy twórców niezrzeszonych w ZAiKS-ie czy innych OZZ-ach, nie ma obowiązku uiszczania opłat. Korzystnym rozwiązaniem jest zakup płyt tzw. Free Music, których publiczne wykorzystywanie, niezależnie od czasu, miejsca, czy formy prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega dodatkowym opłatom.