Czy zdecydowałbyś się na zakup w sklepie internetowym, mającym siedzibę poza granicami naszego kraju, markowego zegarka czy biżuterii w okazyjnej cenie? Dla większości z nas, taki sposób dokonywania zakupów wydaje się zbyt ryzykowny. Konsumentów w takich sytuacjach zazwyczaj dopada strach przed nieuczciwym sprzedawcą, wadliwym lub podrobionym produktem, ale także przed ewentualną drogą sądową w dochodzeniu swoich praw.

Obawy konsumentów przed zakupami w sieci, znane są od dawna. Komisja Europejska i Kraje członkowskie od kilku lat organizują i finansują Europejskie Centra Konsumenckie (ECK), które udzielają konsumentom bezpłatnej pomocy i porad w sprawach zakupów dokonywanych przez Internet w krajach UE, Norwegii czy Islandii. Centra takie organizują również konferencje informacyjne, mające na celu przybliżenie nowych rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską, a dot. rozwiązywania sporów powstałych w sieci.

W tym roku jedno z takich informacyjnych spotkań ECK odbyło się w Warszawie. Przedstawiono zaproponowaną w listopadzie 2011 r. dyrektywę o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (ADR) oraz rozporządzenie w kwestii internetowego rozwiązywania sporów za pomocą jednej ogólnounijnej platformy (ODR). Platforma ta ma pomóc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów, do których doszło na skutek internetowych zakupów w innym państwie UE.

Rozwiązywanie sporów ma odbywać się online, co oznacza, że każdy konsument będzie uprawniony do złożenia skargi na nieuczciwego przedsiębiorcę, bez wychodzenia z domu.

Tak więc, strach przed nieuczciwym sprzedawcą, wadliwym lub podrobionym produktem, ale także przed ewentualną drogą sądową może już wkrótce zostać przezwyciężony. Proponowane przez Komisję rozwiązania są korzystne zarówno dla konsumenta jak i przedsiębiorcy, pozwalają bowiem na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Nowe przypisy mają zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE do końca 2012 r. Jeśli nie będzie żadnych opóźnień, platforma dla internetowego systemu rozwiązywania sporów w UE zostanie w pełni uruchomiona w 2015 r.