Niedawno wyjaśniałam na IP blogu, że przedsiębiorca, aby odtwarzać muzykę w miejscu publicznym np. swojej w restauracji, czy salonie fryzjerskim, musi opłacić abonament radiowo-telewizyjny, ale także tantiemy na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ) tj. ZAiKS. Nie trzeba oczywiście wspominać, że duża część przedsiębiorców o opłatach „zapomniała”.

ZAIKS postanowił wyjść „zapominalskim” naprzeciw. W dniach 23-30 kwietnia br. ogłosił abolicję dla tych, którzy do tej pory wykorzystywali utwory muzyczne bez stosownych opłat (tantiem). Postawił jednak pewne warunki. Przedsiębiorca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne odtwarzanie utworów, tylko wówczas, gdy we wspomnianym terminie, zgłosi się do ZAIKS-u i zawrze z organizacją z organizacją zbiorowego zarządzania umowę licencyjną lub ureguluje zaległe należności.

 Propozycja ZAIKS-u jest interesująca, ale jakby na to nie patrzeć trwa tylko 7 dni. Może przed weekendem majowym warto ją rozważyć.