Już 18 i 19 listopada odbędzie się kolejna odsłona organizowanej od 2009 roku Ogólnopolskiej Konferencji Informatyki Śledczej, tym razem w nowej, międzynarodowej formule. Kolejny raz będę miał przyjemność na niej wystąpić.

Nowelizacją, która weszła w życie 1 lipca br. do polskiego procesu karnego wprowadzono zakaz dowody, na pierwszy rzut oka zbliżony do amerykańskiej doktryny tzw. owoców zatrutego drzewa (od której z resztą sądy amerykańskie powolutku odchodzą). Podobieństwo jest jednak niewielkie i pozorne, a twierdzenia o wprowadzeniu tej doktryny do polskiego porządku prawnego stanowią zdecydowane uproszczenie.

Wprowadzony zakaz polega na tym, iż niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego.

Mając na uwadze dość szerokie dopuszczenie tzw. dowodów prywatnych do procesu, wprowadzenie tego zakazu wydaje się słuszne, czy jednak ustawodawca nie popełnił kilku błędów? 

Jeden przepis i szereg wątpliwości, które postaram się krótko omówić podczas wystąpienia.

jaroslaw-gora

Zapraszam!