Dziś opublikowano opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE – pana profesora Macieja Szpunara – w przedmiocie potencjalnej odpowiedzialności właściciela Wi-Fi za naruszenia dokonane przez osoby korzystające z tego dostępu do sieci.

Profesor Maciej Szpunar wydał opinię w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Landgericht München I prowadzącego sprawę Tobias Mc Fadden przeciwko Sony Music Entertainment Germany GmbH.

Cała opinia, zawierająca opis sprawy i zadane pytania dostępna jest na stronie Trybunału – TUTAJ.

W pewnym uproszczeniu, Rzecznik uznał, iż przepisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności za działania dokonywane za pośrednictwem sieci przewidziane wobec dostawców usługi dostępu do Internetu (Telekomy) mają  zastosowanie do osoby będącej akcesoryjnie wobec swojej głównej działalności gospodarczej operatorem publicznej i bezpłatnej sieci Wi‑Fi z łączem internetowym.

Opinia dotyczy zatem otwartych sieci Wi-Fi udostępnianych w kawiarniach, barach, sklepach itp.

W całej rozciągłości zgadzam się z wnioskami i argumentacją zawartą w opinii profesora Szpunara. Swego czasu, nieco z innej strony, poruszyłem ten temat na blogu – TUTAJ