Crowdfunding zyskuje w Polsce na popularności, a mimo to nie doczekaliśmy się kompleksowej regulacji prawnej w tym zakresie. Jakie są perspektywy dla crowdfundingu? Czy możemy liczyć na ułatwienia dla tego rodzaju inicjatyw? A może ustawodawca zdecyduje o zdelegalizowaniu takie sposobu pozyskiwania kapitału? Wyjątkowo odchodząc od tematu danych osobowych, krótki komentarz i zaproszenie do obejrzenia materiału z moim udziałem.

Obecnie brak jest w polskim prawie przepisów wprost regulujących zjawisko crowdfundingu. Na tym tle powstają liczne problemy praktyczne, z którymi borykać muszą się podmiotu organizujące zbiórki w tej formule.

Jak to ugryźć?

Największy problem, jaki napotykamy w temacie crowdfundingu to kwalifikacja prawna takich działań. Czy mówimy o zbiórce publicznej? Darowiźnie? Sprzedaży?

Jedno jest pewne, crowdfunding nie mieści się w definicji zbiórki publicznej. Model ten po prostu nie przystaje do obecnie obowiązujących w Polsce regulacji z tego zakresu. Czy jednak da się jednoznacznie i w sposób uniwersalny wskazać ramy prawne każdej akcji crowdfundingowej?

W praktyce do czynienia mamy co najmniej z trzema modelami crowdfundingu:

a. opartym na darowiźnie, gdzie finansujący przekazują pieniądze podmiotom starającym się pozyskać środki w modelu crowdfundingowym, z jednoczesnym poleceniem ich wydatkowania w określony sposób;

b. opartym na modelu przedsprzedaży, gdzie przekazane środki kwalifikuje się jako zaliczkę na poczet ceny zakupu towaru lub usługi, która zostanie wykonana przez podmiot pozyskujący środki na rzecz finansującego;

c. tzw. crowdfundingu udziałowym, w którym środki przekazywane są na poczet udziałów lub akcji w planowanym przedsięwzięciu.

Będzie łatwiej?

Być może… Ministerstwo Rozwoju pracuje nad propozycją ustawy wprowadzającej do obrotu prawnego tzw. prostą spółkę akcyjną. Choć pomysł ten powstał w oderwaniu od zjawiska crowdfundingu i nie jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby rynku w tym zakresie, w materiałach legislacyjnych wspomina się, że ten nowy twór ma m.in. ułatwić działanie platform crowdfundingowych i zachęcić do podejmowania aktywności w tej sferze.

Dzisiejszy wpis powstał w związku z wypowiedzią, której udzieliłem na potrzeby programu „Czas na pracę, praca na czasie”, realizowanego przez TVP3. Kolejny odcinek programu ma być poświęcony właśnie crowdfundingowi. Zapraszam do oglądania, również na http://tvp3.tvp.pl/12132481/czas-na-prace-praca-na-czasie.