Skip to Content

AutorJustyna Kyć

avatar

Najnowsze artykuły

Nowe technologie w administracji

„Rozwijanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozytywnie wpływa na rozwój społeczeństwa cyfrowego, co jest szczególnie ważne, przy tak szybkim tempie rozwoju otaczającego świata” – uzasadnienie do projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne. Więcej…

Jednolity Patent Europejski – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorców? część 2

Omawiając kwestie związane z Jednolitym Patentem Europejskim nie sposób pominąć krytyki z jaką spotkał się cały pakiet patentowy. Dziś międzyy innymi o tym. Więcej…

Jednolity Patent Europejski – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorców? część 1

31 grudnia 2012 r. w dzienniku urzędowym UE opublikowano dwa unijne rozporządzenia wchodzące w skład tzw. „pakietu patentowego” obejmującego rozporządzenie podstawowe i rozporządzenie dotyczące tłumaczeń oraz projekt umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Więcej…

Najnowsze komentarze