Skip to Content

Prawa autorskie w PIGUŁCE

Od chemii światłoczułych związków srebra do matrycy, czyli o ochronie FOTOGRAFII słów kilka

Utwory fotograficzne zostały przez ustawodawcę wymienione jako przykładowe rodzaje utworów chronionych na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pojęcie fotografii obejmuje bardzo zróżnicowane kategorie: od zwykłych, powszednich zdjęć robionych przy różnych okazjach, przez zdjęcia reporterskie i rzemieślniczo poprawne zdjęcia sporządzane przez fotografików, do fotografii o wysokich walorach artystycznych, prezentowanych na wystawach i w galeriach. Poza przypadkami skrajnymi bardzo trudno jest wśród nich przeprowadzić rozgraniczenie na fotografie chronione i niechronione. Jak to właściwie zatem wygląda? Więcej…


Publiczne odtwarzanie muzyki. Komu i za co należą się tantiemy? część II

Niedawno pisałem o tym, komu i z jakiego tytułu przysługuja tantiemy w przypadku koncertów i festiwali, według obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Dziś pociągnę ten wątek w zakresie publicznego odtwarzania muzyki. Więcej…


Dostęp do oryginału dzieła

Jak sprawdzić, czy ktoś narusza moje prawa autorskie w zakresie oryginału mojego dzieła? Najłatwiej rzucić na niego okiem? A jak to zrobić, skoro egzemplarz stał się własnością osoby trzeciej? Więcej…


Koncert, impreza. Komu i za co należą się tantiemy? część I

Każdy słyszał o Stowarzyszeniu Autorów „ZAiKS”. Niewielu  jednak wie, że podobnych organizacji jest w Polsce jeszcze trzynaście. Brak tej wiedzy powoduje, że przedsiębiorcy korzystający z chronioncyh utworów, organizatorzy imprez muzycznych, koncertów itp. nie za bardzo wiedzą komu odprowadzać tantiemy, a nawet jesli wiedzą komu, nie bardzo rozumieją za co.

Zamierzasz zorganizować koncert albo inną imprezę muzyczną? Prowadzisz lokal, w którym odtwarzasz muzykę? Poniżej znajdziesz informację o tym komu i za co należy zapłacić. Temat był już poruszany na naszym IP blogu, dziś opiszę go na konkretnych przykładach. Więcej…


Nadzór nad sposobem korzystania z utworu, kilka słów natury ogólnej

Uprawnienie do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, a w praktyce korekta autorska, nadzory architektów i… ? Uprawnienie to przybiera różne formy, o czym poniżej. Więcej…


Zmiany w utworze? Czyli naruszenie prawa do integralności.

Jeśli ktoś stworzy jakiś utwór, np. wiersz, piosenkę albo rzeźbę, to jest zazwyczaj zainteresowany tym, żeby jak największa liczba ludzi mogła się z tym utworem zapoznać i to w postaci, jaką ten twórca mu nadał. Często jednak dochodzi do sytuacji, gdzie rozpowszechnione działa są w jakiś sposób zmieniane przez osoby trzecie, bez zgody twórcy, poprzez ingerencję w ich formę. Taka sytuacja najczęściej nie jest dla twórcy korzystna, bo często publiczność identyfikuje go ze zmienionym utworem, a nie tym, który pierwotnie stworzył.  Co w takiej sytuacji może zrobić twórca?  Więcej…


Plagiat i inne postaci naruszenia prawa do autorstwa – część II

Jak zapowiadałem niedawno, poniżej wklajem krótki wpis dotyczący autorów widmo, których działalność u niektórych wywołuje sprzeciw, a przez innych jest całkowicie akceptowalna.  Więcej…


Plagiat i inne postaci naruszenia prawa do autorstwa – część I

Najpoważniejszym naruszeniem więzi twórcy z utworem jest bez wątpienia przywłaszczenie autorstwa, zwane plagiatem. Na czym dokładnie polega plagiat? Jaka odpowiedzialność grozi za jego popełnienie? Kim są autorzy widmo? Więcej…


Nie ruszać! Nic nie zmieniać! Czyli prawo do integralności utworu.

Jednym z autorskich praw osobistych, chroniących nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, jest prawo do nienaruszalności treści i formy utworu, określane potocznie mianem prawa do integralności utworu. W przepisach nie znajdziemy terminu „prawo do integralności utworu”, jednak powszechnie używa się tego sformułowania na określenie całego szeregu różnorodnych uprawnień twórcy, chroniących formę i treść jego dzieła. Więcej…


Autorstwo – kręgosłup prawa autorskiego

Autorstwo bez wątpienia stanowi istotę i najważniejszy element prawa autorskiego. To fundamentalne prawo, na którym oparty jest cały system praw autorskich. Bez autorstwa nie ma prawa autorskiego, bo bez twórcy nie ma utworu. Na czym konkretnie to jednak polega?  Więcej…


Autorskie prawa osobiste – część 2

W poprzednim wpisie próbowałem w miarę przystępny sposób opisać czym są autorskie prawa osobiste. Teraz kilka słów o tym, co grozi za ich naruszenie. 

Więcej…


Autorskie prawa osobiste – część 1

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Takie niedbałe sformułowanie przepisu stwarza problemy interpretacyjne, przede wszystkim z precyzyjnym określeniem rzeczywistego przedmiotu ochrony autorskich prawach osobistych. No bo co to jest ta „więź” i jak można ją naruszyć?

Więcej…


Przedsiębiorca w krainie OZ (Z)…

W styczniu 2012 r. ruszył ostatni etap kampanii promującej opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kampanię prowadził Związek Pracodawców Mediów Publicznych, TVP oraz Polskie Radio. Część przedsiębiorców odtwarzających publicznie muzykę, na skutek reklamy „Polska numerem 1 w Europie” ruszyła uregulować swoje zobowiązania. Niestety, uiszczenie opłaty radiowo-telewizyjnej, nie powoduje, iż przedsiębiorca ma prawo do odtwarzania muzyki w miejscu publicznym, a więc np. w zakładzie fryzjerskim, czy w kawiarni. Więcej…


Demiurg, czyli komu przysługują prawa autorskie?

Regulacja dotycząca podmiotu prawa autorskiego została zawarta w rozdziale 2 polskiej ustawy prawno-autorskiej. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. W ten sposób ustawodawca sformułował podstawową zasadę prawa autorskiego, zgodnie, z którą podmiotem autorskich praw do utworu jest jego twórca. Twórcy przysługują zarówno autorskie prawa osobiste jak i majątkowe.

Więcej…


Sztuka i utwór to nie to samo

Prawa autorskie intuicyjnie kojarzone są z dziełami sztuki, a tym samym ze sztuką jako taką, niezależnie od dziedziny. Rzeźby, obrazy, muzyka, filmy i inne rezultaty ludzkiej działalności uznawanej za sztukę bezpośrednio wiązane są z prawami autorskimi. Według profesora Władysława Tatarkiewicza sztuka to świadoma czynność, która odtwarza rzeczywistość, kształtuje formy, bądź wyraża przeżycia, a zarazem jej wytwór – dzieło sztuki – jest zdolny zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. Co podlega zatem ochronie prawno-autorskiej – sztuka rozumiana jako czynność, czy też jej wytwór – dzieło sztuki? Czy każde dzieło sztuki będzie chronione?

Więcej…


Utwór, czyli co jest chronione przez prawo autorskie?

W ustawodawstwie z zakresu prawa autorskiego powszechnie przyjętą zasadą jest zamieszczanie na początku ustaw dotyczących kwestii prawnoautorskich zapisów określających przedmiot ochrony autorsko prawnej. Inaczej mówiąc na początku prawodawca wyjaśnia, co prawo autorskie ma chronić. Przedmiotem tym jest natomiast polski „utwór”, niemiecki „Werk”, czy angielski „work”. Czym jest utwór w świetle polskiego prawa?

Więcej…