Skip to Content

Archiwum tague-urząd

Nowe technologie w administracji

„Rozwijanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozytywnie wpływa na rozwój społeczeństwa cyfrowego, co jest szczególnie ważne, przy tak szybkim tempie rozwoju otaczającego świata” – uzasadnienie do projektu zmiany ustawy o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne. Więcej…

05 marca 2013 roku, 09:07