Skip to Content

Archiwum taguforma

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – synteza funkcji i formy

Widzieliście kiedyś obiekt architektoniczny, który zrobił na was wrażenie pod kątem estetyki? Na pewno tak. Nie sposób zatem próbować nawet wykazywać, że architektura to nie jest dziedzina sztuki, która ma oddziaływać na odbiorcę, bo taką właśnie jest. Z drugiej jednak strony, inaczej niż w przypadku np. sztuk plastycznych, literackich, czy muzycznych, architektura ma spełniać również inne funkcje, a może nawet przede wszystkim ma je spełniać. Utwory architektoniczne, chyba jak żadne inne rodzaje utworów, mają charakter użytkowy. Więcej…

17 czerwca 2013 roku, 12:27