Skip to Content

Archiwum tagukorekta autorska

Nadzór nad sposobem korzystania z utworu, kilka słów natury ogólnej

Uprawnienie do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, a w praktyce korekta autorska, nadzory architektów i… ? Uprawnienie to przybiera różne formy, o czym poniżej. Więcej…

23 maja 2012 roku, 11:00