Skip to Content

Archiwum taguochrona prawnoautorska projektu koncepcyjnego

Ochrona prawnoautorska projektu koncepcyjnego – część 1

Utwory architektoniczne powstają w rezultacie wieloetapowego procesu tworzenia. Od wstępnej koncepcji do zrealizowanego obiektu mija często sporo czasu i sporo zmienia się najczęściej w projektowanym dziele. Prawo autorskie zaczyna działać już w momencie prac nad utworem, choćby nie został on dokończony. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku działalności architektów i ochrony prawnoautorskiej projektów. Więcej…

12 sierpnia 2013 roku, 10:02