Skip to Content

Archiwum tagupola eksploatacji

Programy komputerowe – specyfika pól eksploatacji

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy rozdziału 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią inaczej. Między innymi w zakresie sposobów korzystania z programów komputerowych kwestia ta przedstawia się właśnie nieco inaczej. Więcej…

30 marca 2017 roku, 13:34