Skip to Content

Archiwum tagutwórczość kandydata na pracownika

Rekrutacja, a prawo autorskie

Spotkaliście się z sytuacją, kiedy w ramach rekrutacji na jakieś stanowisko pracy potencjalny pracodawca „prosi” potencjalnego pracownika o przygotowanie jakiegoś projektu? Oficjalnie ma to na celu sprawdzenie umiejętności kandydata, jednak czasem po tym, jak już do zatrudnienia nie dojdzie okazuje się, że niedoszły pracodawca wykorzystuje rezultaty pracy niedoszłego pracownika. Czy jest do tego uprawniony? Zachęcam do lektury artykułu Anny Kaszy, który wklejam poniżej. Więcej…

21 lutego 2014 roku, 09:56