Skip to Content

Archiwum taguumowa o wykonanie dokumentacji projektowej

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – Umowa o prace projektowe, a potencjalny konflikt

Kwestie związane z prawem autorskim mogą w praktyce stanowić przyczynę sporu pomiędzy projektantem, będącym twórcą utworu architektonicznego, a inwestorem, zainteresowanym uzyskaniem projektu i realizacją obiektu. Spór dotyka często prawa do integralności utworu, kiedy inwestor stara się wpłynąć na kształt projektu w stopniu, którego nie może zaakceptować projektant. Próbując jednak omówić istotę mogącego powstać na linii projektant – inwestor sporu, należy najpierw przyjrzeć się specyfice samej umowy o wykonanie dokumentacji projektowej. Więcej…

22 stycznia 2013 roku, 08:34