Skip to Content

Archiwum taguużyczanie książek

Nowe źródło wynagrodzenia dla pisarzy ?

W trakcie 96 posiedzenia Sejmu przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Z tytułu użyczania egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej, przez biblioteki publiczne, przysługiwać będzie wynagrodzenie. Więcej…

27 lipca 2015 roku, 08:11