Czy za niedługo nie trzeba będzie osobno odprowadzać tantiem za publiczne odtwarzanie muzyki do kilku różnych Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ)? Jest na to szansa.

Jak większość z Was doskonale wie, właściciele knajp, restauracji, sklepów, salonów fryzjerskich i innych geszeftów, gdzie publiczne odtwarza się muzykę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, muszą z tego tytułu dokonać odpowiednich opłat na rzecz podmiotów uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych (tantiemy). Pisałem o tym np. TUTAJ.

Do drzwi baru zapuka ZAiKS, domagając się opłaty na rzecz twórców. Po chwili pojawi się przedstawiciel ZPAV-u, dbając o interesy producentów. Na koniec rachunek podsunie reprezentant STOART-u albo SAWP-u dopominając się o prawa artystów wykonawców. Biedny przedsiębiorca często nie rozumie, dlaczego musi płacić kilku różnym Organizacjom Zbiorowego Zarządzania. Pomijając pytanie natury bardziej ogólnej, czyli: „DLACZEGO W OGÓLE MUSZĘ PŁACIĆ COKOLWIEK?!” 🙂

Być może sytuacja jednak się zmieni 🙂 Oczywiście nie w ten sposób, że opłaty znikną, ale ma być zdecydowanie łatwiej i bardziej przejrzyście. 

Komisja Prawa Autorskiego może bowiem do połowy lipca (postępowanie będzie musiało zostać umorzone z powodu przekroczenia dopuszczalnego czasu jeśli Komisja się nie wyrobi) przyjąć nowe tabele ze stawkami wynagrodzeń za publiczne odtwarzanie utworów. Tabele te natomiast zostały ustalone wspólnie przez wszystkie organizacje.

Nowe tabele zdecydowanie ułatwią życie przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani do odprowadzenia jednorazowej opłaty, a OZZ same podzielą tę kwotę między siebie. Skończyłoby się zatem pukanie do drzwi kolejnych i kolejnych organizacji, co do tej pory wprowadzało spore zamieszanie.

Czy rewolucyjne zmiany nastąpią? Poczekamy, zobaczymy…

P.S. Tak się zastanawiam, czy zmiany są rzeczywiście korzystane dla przedsiębiorców. Wielu bowiem nie widnieje na „liście” wszystkich OZZ, na których widnieć powinni ze względu na odtwarzanie muzyki i płacą np. tylko ZAiKS-owi, korzystając z mało skutecznej kontroli innych organizacji.