Dzisiejsze świeto i fakt, że wszędzie widać dziś biało-czerwone flagi skłoniły mnie do zadania pytania: czy polska flaga narodowa i godło korzystają z ochrony na gruncie prawa autorskiego? Niby proste, ale…

Nie ma ale 🙂

Na gruncie prawa autorskiego, ani flaga, ani wizerunek orła białego ochronie podlegać nie będą. A to ze względu na wyłączenie z art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Czy to oznacza, że dowolnie można korzystać z flagi i godła, np. oznaczając nimi koszulki? Albo, czy to oznacza, że w dowolny sposób można modyfikować wizerunek orła białego i z takiego przerobionego korzystać w jakiś sposób?

Nie do końca.

Co prawda prawo autorskie zastosowania tutaj nie znajdzie, ale jak wynika z Konstytucji, jak i ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej i pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Jakich przepisach? Na przykład karnych. Pamiętajmy, że kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 137 kk).

Warto zwrócić uwagę również na to, że zgodnie z ustawą o godle (art. 16) symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Także flaga i godło na koszulki, kubki i inne towary trafić nie mogą – w postaci oficalnej, tj. w odpowiednich proporcjach i odcieniach barw.

Ponieważ dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. Uważać jednak trzeba na to, żeby to „artystyczne przerobienie” nie zostało uznane za znieważenie 🙂

Artystyczne przerobienie samej flagi, czy też wizerunku orła białego może być twórcze (skoro ma być „artystyczne”, to nawet powinno być twórcze), zatem samo będzie (albo przynajmniej jest to możliwe) stanowiło utwór podlegajacy ochronie na grunice prawa autorskiego.