Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fotografii, a skoro dzięki nowym technologiom, miniaturyzacji i komórką wszyscy jesteśmy fotografami, a niektórzy z nas są wręcz uzależnieni od robienia zdjęć i dokumentowania wszystkich aspektów swojego życia, warto pamiętać o prawnych kwestiach związanych z tą dziedziną sztuki (życia).

Utwory fotograficzne podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego – patrz TUTAJ. Co oznacza, że możliwość korzystania z nich uzależniona jest od uzyskania zgody osoby, do której należą autorskie prawa majątkowe. Oczywiście od tej zasady istnieją wyjątki i warto pamiętać o dozwolonym użytku prywatnym, możliwości rozpowszechniania w prasie fotografii reporterskich – patrz TUTAJ – czy prawie cytatu (warto w tym miejscu przywołać niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, który uznał za dozwolony cytat fotograficzny w ramach strony internetowej – czytaj TUTAJ. Nie można również zapominać, że twórcom dzieł fotograficznych przysługują autorskie prawa osobiste, które należy szanować i przestrzegać.

Każdy z nas ma prawo do ochrony własnego wizerunku, zatem jeśli decydujemy się uwiecznić na fotografii jakąś osobę, należy zadbać o poszanowanie tego prawa, np. poprzez uzyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Oczywiście od tej zasady również istnieją pewne wyjątki – patrz TUTAJ.

W grę wchodzą również dobra osobiste, zatem nie wszystkich, nie wszędzie i nie przy każdej okazji można uwiecznić.

Jeśli natomiast tematem fotografii są inne dzieła, które mogą podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego, dochodzi do sytuacji ich rozpowszechniania za pośrednictwem zdjęcia. Z jednej strony zatem będziemy mieli do czynienia z prawami do fotografii, a z drugiej fotograf powinien zadbać o możliwość rozpowszechniania utrwalonego w ten sposób utworu. Oczywiście i w tym zakresie znajdą się wyjątki, choćby w zakresie utworów architektonicznych – patrz TUTAJ.

Wreszcie nie wszystko można fotografować. Obowiązujące przepisy zakazują wykonywania zdjęć w niektórych miejscach, czy też niektórych obiektów (np. wojskowych).