Skip to Content

Archiwum taguautor utworu architektonicznego

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – twórca utworu architektonicznego – część 2

Jak pisałem niedawno, co do zasady twórca utworu architektonicznego nie musi odznaczać się szczególnymi kwalifikacjami, czy zdolnościami. Nie musi również posiadać tytułu magistra inżyniera architekta. Powszechnie jednak twórcę takich utworów identyfikuje się z architektem i nie jest to wcale w niektórych przypadkach nieuzasadnione. Od każdej zasady są bowiem wyjątki i o tym właśnie w dzisiejszym wpisie. Więcej…

10 lipca 2012 roku, 08:27