Skip to Content

Archiwum taguorphan work

Utwory osierocone będą dostępne w sieci

Wczoraj Parlament Europejski przyjął dyrektywę w przedmiocie tzw. „utworów osieroconych”. Zdecydowano, iż należy iść w kierunku udostępnienia takich dzieł szerszej publiczności, co pozostaje w zgodzie z całym projektem udostępniania kulturalnego dziedzictwa Europy w internecie. Jak podaje portal Parlamentu „Nowe przepisy uzgodnione z państwami członkowskimi mają na celu ułatwienie instytucjom użytku publicznego, takim jak muzea lub biblioteki, dostępu i korzystania z „utworów osieroconych”. Komentarze mówią o kroku w dobrą stronę. Ja powiedziałbym bardziej o kroczku. Ale najpierw kilka słów wyjaśnienia, co to w ogóle są „utwory sieroty”. Więcej…

14 września 2012 roku, 12:41