Skip to Content

Archiwum taguoznaczanie autorstwa

Sposób oznaczania autorstwa utworów współautorskich

Jak powinno się oznaczać autorstwo w przypadku utworów współautorskich? W jakiej kolejności wymieniać współtwórców? Czy istnieją reguły? Więcej…

25 marca 2015 roku, 11:48