Skip to Content

Archiwum miesięcznelipiec 2012

Ciekawi ludzie IP – His Honour Judge Colin Ian Birss QC

Zajmując się tematyką prawa własności intelektualnej co jakiś czas trafiam na ciekawych ludzi związanych z IP. Myślę, że warto przybliżać Wam ich sylwetki. Kolejność przedstawianych osobowiści będzie zupełnie przypadkowa – o niektórych w danym czasie będzie się właśnie mówiło i pisało, o innych akurat sobie przypomnę. Czasem będzie to  amerykański prawnik, włoski sędzia, aktywista, a czasem przedstawiciel polskiej doktryny. Jako pierwszego przedstawię Wam brytyjskiego sędziego, pana Colina Birssa. Więcej…

19 lipca 2012 roku, 08:03

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – twórca utworu architektonicznego – część 2

Jak pisałem niedawno, co do zasady twórca utworu architektonicznego nie musi odznaczać się szczególnymi kwalifikacjami, czy zdolnościami. Nie musi również posiadać tytułu magistra inżyniera architekta. Powszechnie jednak twórcę takich utworów identyfikuje się z architektem i nie jest to wcale w niektórych przypadkach nieuzasadnione. Od każdej zasady są bowiem wyjątki i o tym właśnie w dzisiejszym wpisie. Więcej…

10 lipca 2012 roku, 08:27

ACTA odrzucone przez Parlament Europejski!

W trakcie dzisiejszego posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego o godzinie 12:56 eurodeputowani zagłosowali za odrzuceniem porozumienia ACTA. 478 europosłów opowiedziało się za odrzuceniem porozumiena, 39 zagłosowało za jego przyjęciem, natomiast 165 wstrzymało się od głosu. Więcej…

04 lipca 2012 roku, 13:45

Publiczne odtwarzanie muzyki. Komu i za co należą się tantiemy? część II

Niedawno pisałem o tym, komu i z jakiego tytułu przysługuja tantiemy w przypadku koncertów i festiwali, według obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Dziś pociągnę ten wątek w zakresie publicznego odtwarzania muzyki. Więcej…

02 lipca 2012 roku, 09:58