Skip to Content

Archiwum tagulive forensic

Live Forensic – kontrowersje prawne związane z materiałem dowodowym

Informatyka śledcza ma na celu odszukanie, zabezpieczenie i dostarczenie elektronicznego materiału dowodowego, świadczącego o popełnionym przestępstwie, nadużyciu, czy zaistniałym incydencie. Tradycyjnie informatycy śledczy zabezpieczają nośnik, którego kopia binarna poddawana jest następnie szczegółowej analizie (tzw. model post mortem). Jednak dziś, kiedy odchodzi się od tradycyjnych nośników danych zainstalowanych w urządzeniach na rzecz chmury obliczeniowej, a także kiedy wiele informacji dostarczają dane ulotne, coraz większe znaczenie odgrywa informatyka śledcza w modelu live forensic. Więcej…

15 stycznia 2014 roku, 07:53

V Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej

Za kilka godzin w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się V Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej. W tym roku motywami przewodnimi są Triage i Live Forensic. Mam nadzeję, że się tam zobaczymy.  Więcej…

03 października 2013 roku, 23:29