Skip to Content

Archiwum tagunaruszenie autorskich praw majątkowych

Trybunał Konstytucyjny o odszkodowaniu za naruszenie autorskich praw majatkowych

Ten, kto z winy swej wyrządzi drugiemu szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Naprawienie oznacza, że odszkodowanie powinno opiewać na wysokość szkody. Na gruncie prawa autorskiego ten, kto naruszy autorskie prawa majątkowe, powinien naprawić szkodę… i to z nawiązką. Przynajmniej tak było do tej pory. Więcej…

24 czerwca 2015 roku, 17:18