Skip to Content

Archiwum taguutwory reklamowe

Utwory „reklamowe” część pierwsza

Prawo nie zna pojęcia utworu „reklamowego”, niemniej jednak większość reklam w jakimś stopniu będzie podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego. Jakie zatem rezultaty twórczej pracy marketingowców będą chronione i w jakim zakresie? Jaka jest specyfika związana z twórczością w zakresie reklamy? Więcej…

30 września 2014 roku, 08:27