Skip to Content

Archiwum miesięcznelipiec 2017

Gry komputerowe – co i jak podlega ochronie prawnoautorskiej?

Gry komputerowe z punktu widzenia prawa autorskiego to programy komputerowe, ale czy tylko? Ich specyfika polega bowiem na tym, że zawierają wiele różnych twórczych elementów z innych dziedzin twórczości. Elementy graficzne, muzyczne, fabularne itd. sprawiają, że gra komputerowa to wielowarstwowy twór. To przekłada się natomiast na jej ochronę na gruncie prawa autorskiego, o czym poniżej. Więcej…

20 lipca 2017 roku, 13:08