Skip to Content

Archiwum taguautorskie prawa osobiste

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – Potencjalny konflikt inwestora z projektantem na tle prawa autorskiego – część 3

Ciekawą kwestią jest również kontynuacja prac projektowych podjęta przez innego projektanta, czy to w trakcie realizacji inwestycji, czy już wiele lat póniej (np. w przypadku przebudowy). Więcej…

14 marca 2013 roku, 08:57

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – Potencjalny konflikt inwestora z projektantem na tle prawa autorskiego – część 2

Wybudowanie obiektu to złożony i długotrwały proces. Od projektu do obiektu upływa dużo czasu, a inwestor często zmienia zdanie co do ostatecznego kształtu powstającego budynku. Czy inwestor może żądać wprowadzenia wszelkich zmian, wedle własnego uznania? Czy może zlecić dokonanie zmian innemu projektantowi? Czy twórca może się zmianom sprzeciwić? Jak wygląda ta sprawa na gruncie prawa autorskiego? Wcześniej pisałem o zmianach na etapie projektowania, dziś o zmianach na etapie budowania. Więcej…

11 marca 2013 roku, 09:01

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – prawo do integralności, czyli co można zmienić? Część 4

Zmieniać utworu architektonicznego w wielu przypadkach nie wolno. A burzyć? Więcej…

16 listopada 2012 roku, 13:04

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – prawo do integralności, czyli co można zmienić? Część 3

Problematyka związana z prawem do integralności utworu architektonicznego – ciąg dalszy. Dziś kwestia związana z tłem (zmianami dokonanymi w otoczniu) owoców pracy architektów. Więcej…

30 października 2012 roku, 10:11

Dostęp do oryginału dzieła

Jak sprawdzić, czy ktoś narusza moje prawa autorskie w zakresie oryginału mojego dzieła? Najłatwiej rzucić na niego okiem? A jak to zrobić, skoro egzemplarz stał się własnością osoby trzeciej? Więcej…

06 czerwca 2012 roku, 06:30

Nadzór nad sposobem korzystania z utworu, kilka słów natury ogólnej

Uprawnienie do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, a w praktyce korekta autorska, nadzory architektów i… ? Uprawnienie to przybiera różne formy, o czym poniżej. Więcej…

23 maja 2012 roku, 11:00

Zmiany w utworze? Czyli naruszenie prawa do integralności.

Jeśli ktoś stworzy jakiś utwór, np. wiersz, piosenkę albo rzeźbę, to jest zazwyczaj zainteresowany tym, żeby jak największa liczba ludzi mogła się z tym utworem zapoznać i to w postaci, jaką ten twórca mu nadał. Często jednak dochodzi do sytuacji, gdzie rozpowszechnione działa są w jakiś sposób zmieniane przez osoby trzecie, bez zgody twórcy, poprzez ingerencję w ich formę. Taka sytuacja najczęściej nie jest dla twórcy korzystna, bo często publiczność identyfikuje go ze zmienionym utworem, a nie tym, który pierwotnie stworzył.  Co w takiej sytuacji może zrobić twórca?  Więcej…

16 maja 2012 roku, 13:09

Plagiat i inne postaci naruszenia prawa do autorstwa – część II

Jak zapowiadałem niedawno, poniżej wklajem krótki wpis dotyczący autorów widmo, których działalność u niektórych wywołuje sprzeciw, a przez innych jest całkowicie akceptowalna.  Więcej…

10 maja 2012 roku, 09:30

Autorskie prawa osobiste – część 1

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Takie niedbałe sformułowanie przepisu stwarza problemy interpretacyjne, przede wszystkim z precyzyjnym określeniem rzeczywistego przedmiotu ochrony autorskich prawach osobistych. No bo co to jest ta „więź” i jak można ją naruszyć?

Więcej…

13 marca 2012 roku, 09:12