Skip to Content

Archiwum taguwłasność przemysłowa

Jednolity Patent Europejski – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorców? część 1

31 grudnia 2012 r. w dzienniku urzędowym UE opublikowano dwa unijne rozporządzenia wchodzące w skład tzw. „pakietu patentowego” obejmującego rozporządzenie podstawowe i rozporządzenie dotyczące tłumaczeń oraz projekt umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Więcej…

15 lutego 2013 roku, 10:45

Wspólnotowy znak towarowy

W celu ochrony swojej własności przemysłowej każdy może ubiegać się o udzielenie odpowiedniej ochrony, m.in. przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Ochrona taka może rozciągać się na terytorium całej Wspólnoty Europejskiej, jeśli uprawniony wystąpi o udzielenia prawa ochronnego na WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY. Więcej…

07 lutego 2013 roku, 07:48

Twórco/Artysto/Wynalazco, pamiętaj o zmianach w podatkach!

Pewnie część z Was pamięta jak wielki szum zrobił się w padzierniku br. kiedy to Sejm uchawlił, a Senat poparł nowelizację ustawy o PIT, zmieniającą między innymi zasady korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie rozporządzania i korzsytania z praw własności intelektualnej, np. praw autorskich. Protestowali m.in. artyści, dziennikarze, naukowcy, czy wynalazcy, ale na nic się to zdało, a zmiany te lada dzień wejdą w życię. Warto je więc krotko przypomnieć i przybliżyć.

Więcej…

27 grudnia 2012 roku, 11:53

Pracowniku, szukaj zmian i usprawnień w swoim przedsiębiorstwie, to się opłaca!

Pracowniku, szukaj zmian i usprawnień w swoim przedsiębiorstwie! Sprawdź również jaką formę nagradzania takiej inicjatywy przyjął pracodawca. Nie jest tajemnicą, że zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej twórcom projektów racjonalizatorskich przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz prawo do autorstwa danego projektu.  Więcej…

15 marca 2012 roku, 08:47

Na miejsca, gotowi, start!

i ruszyli…

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na IP blogu.

Tym pierwszym wpisem rozpoczynam działalność blogową, która koncentrować się będzie, jak nazwa bloga wskazuje, wokół tematyki związanej z szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, a która polegać będzie na dzieleniu się z czytelnikami naszymi przemyśleniami dotyczącymi tej niezwykle interesującej gałęzi prawa.

Więcej…

01 lutego 2012 roku, 12:13