Skip to Content

Archiwum taguochrona znaków towarowych

Wspólnotowy znak towarowy

W celu ochrony swojej własności przemysłowej każdy może ubiegać się o udzielenie odpowiedniej ochrony, m.in. przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Ochrona taka może rozciągać się na terytorium całej Wspólnoty Europejskiej, jeśli uprawniony wystąpi o udzielenia prawa ochronnego na WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY. Więcej…

07 lutego 2013 roku, 07:48