Skip to Content

Archiwum tagupatenty

Bez patentu na ludzkie DNA

Wczoraj, w sprawie Assoc. for Molecular Pathology przeciwko Myriad Genetics, Inc. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że ludzkie DNA nie może być przedmiotem patentu. Więcej…

14 czerwca 2013 roku, 07:18

Jednolity Patent Europejski – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorców? część 2

Omawiając kwestie związane z Jednolitym Patentem Europejskim nie sposób pominąć krytyki z jaką spotkał się cały pakiet patentowy. Dziś międzyy innymi o tym. Więcej…

18 lutego 2013 roku, 14:59

Jednolity Patent Europejski – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorców? część 1

31 grudnia 2012 r. w dzienniku urzędowym UE opublikowano dwa unijne rozporządzenia wchodzące w skład tzw. „pakietu patentowego” obejmującego rozporządzenie podstawowe i rozporządzenie dotyczące tłumaczeń oraz projekt umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Więcej…

15 lutego 2013 roku, 10:45