Skip to Content

Archiwum miesięczneluty 2013

Ciekawi ludzie IP – Szlachetny Twórca Brandon Stanton

Znana na całym  świecie marka firma modowa DKNY zwróciła się z prośbą do Brandona Stantona, miejskiego fotografa z Nowego Jorku, aby sprzedał im ponad 300 zdjęć swojego autorstwa. Zdjęcia miały zostać wykorzystane w ramach witryn sklepów DKNY na całym świecie. Fotograf Brandon Stanton  odmówił, a raczej nie dogadał się z zaintersowaną firmą. Mimo to jego zdjęcia i tak pojawiły się w witrynach sklepowych. Wygląda na idealną, praktycznie wygraną sprawę sądową i sowite odszkodowanie, prawda? Więcej…

27 lutego 2013 roku, 14:44

Google przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Wszystko zaczęło się od tego, że pewien Hiszpan wpisał w Google swoje imię i nazwisko…

Dziś najprawdopodobniej Trybunał Sprawiedliwości UE wyda wyrok w głośnej (hiszpańskiej) sprawie Google. Trybunał ma rozstrzygnąć, czy urząd ochrony danych osobowych może żądać od Google usunięcia informacji (danych osobowych) na temat konkretnej osoby.  Więcej…

26 lutego 2013 roku, 08:56

Jednolity Patent Europejski – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorców? część 2

Omawiając kwestie związane z Jednolitym Patentem Europejskim nie sposób pominąć krytyki z jaką spotkał się cały pakiet patentowy. Dziś międzyy innymi o tym. Więcej…

18 lutego 2013 roku, 14:59

Jednolity Patent Europejski – szansa czy zagrożenie dla polskich przedsiębiorców? część 1

31 grudnia 2012 r. w dzienniku urzędowym UE opublikowano dwa unijne rozporządzenia wchodzące w skład tzw. „pakietu patentowego” obejmującego rozporządzenie podstawowe i rozporządzenie dotyczące tłumaczeń oraz projekt umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy (JSP). Więcej…

15 lutego 2013 roku, 10:45

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – Potencjalny konflikt inwestora z projektantem na tle prawa autorskiego – część 1

Kwestie związane z prawem autorskim mogą w praktyce stanowić przyczynę sporu pomiędzy projektantem, będącym twórcą utworu architektonicznego, a inwestorem, zainteresowanym uzyskaniem projektu i realizacją obiektu. Spór dotyka często prawa do integralności utworu, kiedy inwestor stara się wpłynąć na kształt projektu w stopniu, którego nie może zaakceptować projektant. Ostatnio omówiłem krótko przyczyny sporu, a także aspekt cywilistyczny. Dziś pierwsza część dotycząca praw autorskich. Więcej…

13 lutego 2013 roku, 08:02

Wspólnotowy znak towarowy

W celu ochrony swojej własności przemysłowej każdy może ubiegać się o udzielenie odpowiedniej ochrony, m.in. przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Ochrona taka może rozciągać się na terytorium całej Wspólnoty Europejskiej, jeśli uprawniony wystąpi o udzielenia prawa ochronnego na WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY. Więcej…

07 lutego 2013 roku, 07:48

Technologie mobilne – wybrane aspekty praktyczne i prawne – część 2

Nowe technologie to jednak nowe problemy, szczególnie w zakresie prawa, którego przepisy nie nadążają i chyba nigdy nie będą nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Poniżej postaram się nakreślić główne problemy praktyczne i prawne związane z „usługami w chmurze” (o zaletach można poczytać wszędzie). Dziś aspekty prawne.

Więcej…

01 lutego 2013 roku, 09:52