Skip to Content

Archiwum taguutwory architektoniczne

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – mnogość corpus mechanicum

Jeden utwór, rozumiany jako dobro niematerialne, może zostać utrwalony na wielu różnych nośnikach. Nadal będziemy mieli jednak do czynienia z jednym utworem. Fakt ten wyraźnie widać właśnie w przypadku utworów architektonicznych. Więcej…

10 września 2013 roku, 08:21

Architektura – sztuka, czy technika?

Sporo piszę na blogu na temat praw autorskich związanych z projektowaniem architektonicznym. Kierując się zasadą „od ogółu do szczegółu” powinienem chyba najpierw zastanowić się czym jest sama architektura. Bez tego trudno w ogóle zastanawiać się nad problematyką utworów architektonicznych. Trudno przecież zajmować się pojęciem węższym (utwór architektoniczny) nie znając znaczenia pojęcia szerszego (architektura). Zastanawiam się też, i to pytanie przede wszystkim dla architektów, czym dla Was jest architektura? Więcej…

25 lipca 2013 roku, 12:32

Prawa autorskie w ARCHITEKTURZE – synteza funkcji i formy

Widzieliście kiedyś obiekt architektoniczny, który zrobił na was wrażenie pod kątem estetyki? Na pewno tak. Nie sposób zatem próbować nawet wykazywać, że architektura to nie jest dziedzina sztuki, która ma oddziaływać na odbiorcę, bo taką właśnie jest. Z drugiej jednak strony, inaczej niż w przypadku np. sztuk plastycznych, literackich, czy muzycznych, architektura ma spełniać również inne funkcje, a może nawet przede wszystkim ma je spełniać. Utwory architektoniczne, chyba jak żadne inne rodzaje utworów, mają charakter użytkowy. Więcej…

17 czerwca 2013 roku, 12:27