Skip to Content

Archiwum taguprawa autorskie osobiste

Nie ruszać! Nic nie zmieniać! Czyli prawo do integralności utworu.

Jednym z autorskich praw osobistych, chroniących nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, jest prawo do nienaruszalności treści i formy utworu, określane potocznie mianem prawa do integralności utworu. W przepisach nie znajdziemy terminu „prawo do integralności utworu”, jednak powszechnie używa się tego sformułowania na określenie całego szeregu różnorodnych uprawnień twórcy, chroniących formę i treść jego dzieła. Więcej…

12 kwietnia 2012 roku, 12:55