IP Blog wraz z firmą APEXnet zapraszają na wyjątkowe szkolenie. Pierwszy raz na polskim rynku: Zamówienia publiczne dla sektora IT.

Celem szkolenia jest omówienie poszczególnych etapów przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy i usługi informatycznie. W sposób szczególny zostanie omówiony  opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem rekomendacji Prezesa UZP oraz autorska i  patentowa ochrona rozwiązań z branży IT.

 

Szkolenie poprowadzi wybitny specjalista, Irena Skubiszak – KalinowsIrena Skubiszak Kalinowskaka, która w roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. Przez 3 lata była Arbitrem przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Jest ekspertem zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Szkolenie Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne już 18-19 listopada w Warszawie. Pamiętajcie, że przy zgłoszeniu 5 osób, 5-ta bierze udział bezpłatnie! A do 28 października korzystacie ze specjalnej zniżki!

 

>>Szczegóły i zapisy <<

 

Na szkoleniu spotkacie także mnie 🙂  Do zobaczenia!