Skip to Content

Archiwum taguprawa autorskie do fotografii

Od chemii światłoczułych związków srebra do matrycy, czyli o ochronie FOTOGRAFII słów kilka

Utwory fotograficzne zostały przez ustawodawcę wymienione jako przykładowe rodzaje utworów chronionych na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pojęcie fotografii obejmuje bardzo zróżnicowane kategorie: od zwykłych, powszednich zdjęć robionych przy różnych okazjach, przez zdjęcia reporterskie i rzemieślniczo poprawne zdjęcia sporządzane przez fotografików, do fotografii o wysokich walorach artystycznych, prezentowanych na wystawach i w galeriach. Poza przypadkami skrajnymi bardzo trudno jest wśród nich przeprowadzić rozgraniczenie na fotografie chronione i niechronione. Jak to właściwie zatem wygląda? Więcej…

19 grudnia 2012 roku, 13:41