Skip to Content

Archiwum tagudzieło stworzone przez komputer

Twórcą utworu może być tylko człowiek…(?) czyli nowy Rembrandt

Jedną z przesłanek uznania danego dzieła za utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest, aby był on rezultatem pracy człowieka. Jednak naukowcy dostarczają nam stale dowodów na to, że możliwa jest również działalność twórcza komputerów… Więcej…

28 kwietnia 2016 roku, 13:32