Właśnie wróciłem z konferencji „Prawo i Architektura”, która odbyła się w Katowicach w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (najbardziej odpowiednie miejsce dla poruszanego tematu), na której wystąpił szereg ciekawych osób i na której poruszono wiele tematów, o których pisałem na blogu w cyklu Prawo w Architekturze. Poniżej krótka relacja z konferencji.

Na wstępie chciałem serdecznie pogratulować organizatorom konferencji, czyli osobom z Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego oraz z Koła Naukowego antyRAMA, działającego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Bardzo pozytywne wydarzenie, oby nie ostatnie poruszające tą tematykę.

Jak już wspomniałem, na konferencji poruszono szerego tematów z mojego kręgu zainteresowań, prywatnych i zawodowych.

Rozpoczęto od prób zdefiniowania architektury i utworu architektonicznego, o czym mówili dr. inż. arch. Ryszard Nakonieczny oraz dr Julian Jezioro. Wnioski? Architektury nie da się zdefiniować, ale z punktu widzenia praktyki nie ma takiej potrzeby. Utwór architektoniczny to zaś taki, który w sposób twórczy kształtuje otaczającą nas rzeczywistość, przestrzeń. Wskazano również na specyfikę tego rodzaju utworów. Coś kiedyś o tym pisałem TUTAJ, TUKEJ i TU 🙂

Następnie panie: Sylwia Bogdanowicz i Karolina Dudzik oraz Anna Janosz zmierzyły się z tematem plagiatu w architekturze, przywołując przykłady z praktyki. Wnioski? Plagiaty w architekturze się zdarzają, jednak wiele przypadków jest na tyle kontrowersyjnych, że uznaje się je bardziej za inspiracje lub nawet paralelną twórczość, niż kopiowanie. Od siebie mogę dodać TYLE 🙂

W trakcie drugiej sesji pan Jarosław Kola przybliżył temat PZP, pani Katarzyna Katana problematykę ochrony zabytków, pan Bartosz Pudo kwestie prawa do integralności utworu architektonicznego, a pani Magdalena Podbielska kontrowersje związane z prawem do nadzoru autorskiego w przypadku architektury. Wnioski? Zbyt często na usługi architektoniczne ogłasza się przetargi, zamiast konkursów i jest problem z korzystaniem z niekonkurencyjnych trybów (np. wolnej ręki), państwo chroni zabytki, ale jak ktoś chce to sobie z tym poradzi i zburzy, prawo do integralności w podstawowej formie jest dość jasne, jednak bardziej szczegółowe kwestie budzą kontrowersje, a jak jest z nadzorami nie wiadomo 🙂 Jeśli chodzi o PZP, zabytki i nadzory – niebawem sam podejme te tematy na blogu, a na temat prawa do integralności już COŚ napisałem (1 , 2 , 3 , 4 ).

Na koniec odbyła się część konferencji mająca charakter dyskusji, gdzie głos zabierali przede wszystkim przedstawiciele środowiska architektów. Głos zabierali przede wszystkim Henryk Buszko, Teobald Jałyński, Paweł Jaworski, Łukasz Pomykoł, Zbigniew Sąsiadek oraz Ryszard Nakonieczny. Ciekawą dyskusję wywołało wystąpienie pani Magdaleny Wółkowskiej na temat krytki architektonicznej.

Arch. Henryk Buszko często zabierał głos, dzieląc się własnymi opiniami na poruszane tematy, a także opowiedział kilka ciekawych historii, w tym historię powstania katowickiego osiedla Tysiąclecia – anegdoty bezcenne! 🙂

Podsumowując – bardzo pozytywne wydarzenie! Jeszcze raz gratuluję i czekam na kolejną konferencję dotykajacą prawa w architekturze – w szczególności, że już dziś zasugerowano szereg ciekawych tematów wartych poruszenia.